Ceremonia

Najważniejsze chwile,  emocje,  wzruszenia ....
ten wyjątkowy i niepowtarzalny dzień, nie ma bowiem dwóch takich samych ślubów,
 krótkie momenty a jednak – odpowiednio uchwycone – potrafią wzruszać nas przez całe życie.